[EHW] การบ้านวิชาแปลงร่าง

posted on 29 Nov 2013 19:42 by akatsuki4779 in EHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณชายส่งการบ้านนนนน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัตว์เลี้ยง - พิล
พันธุ์ - นกเกรทเยียรด์ไนท์จาร์
เพศ - ผู้
 
 
 
 
 
- การบ้าน...... /มองนกแล้วถอนหายใจ
 
 
 
 
- เอาล่ะนะ พิล... /หยิบไม้กายสิทธิ์มาโบกร่ายคาถา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
Traditum lanio
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
ปุ้งงงงงงง!!
 
 
 
 
 
"ท่านโยจิขา~"
 
ป.ล.ตัวผู้จ๋ะ
 
 
 
 
 
 
 
- ......................................
 
 
 
 
- (ก.. เราคงต้องเขียนจมหมายขอสัตว์เลี้ยงใหม่)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอจบการนำเสนอ(?)การบ้านเพียงเท่านี้ UvU)
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

พรูดดดดดดดดดดด//สะดุดกึกตรงคำว่าตัวผู้

#2 By RUMINA on 2013-12-21 22:06

ตรวจการบ้านแล้วค่า
รับไป 2 คะแนนค่ะ ^ ^

#1 By Exteen Hogwarts on 2013-11-30 19:42